top of page

​■

_DSC3181.jpg
_DSC3090.jpg
_DSC3125.jpg
_DSC3157.jpg
_DSC3154.jpg
_DSC3155.jpg
_DSC3198.jpg
_DSC3168.jpg

heartburn

          Meatloaf Sunday

                       FrenchFries Monday

      ChicagoPizza Tuesday

               Chocolate Wednesday

CheeseBurritos Thursday

                                          IceCream Friday

                                                         Hotdog Saturday   .....

_DSC2791.jpg

total: 68887kcal

_DSC2784.jpg
_DSC2800.jpg
_DSC2897.jpg
_DSC2687.jpg
_DSC2715.jpg
_DSC2715.jpg
_DSC2715.jpg

​1

​1

​3

_DSC2694.jpg

-
----
---
-------        -------     ----------

_DSC2735.jpg
_DSC2666.jpg
_DSC2681.jpg
_DSC2902のコピー.jpg
_DSC2619.jpg
_DSC2971.jpg
_DSC2933.jpg

\ boom /

​===

_DSC3064.jpg

Model  MegaShinnosuke, NanamiKeyes, Soju, Mitchy

Photographer  AyakaEndo

Movie  YutaMushiaki

Hair&Make  YuiSuzuki

Styling  NaotoYuki

By  DAMMIT TOKYO

bottom of page